Jenis :    Tahun :
No.Nomor dan TahunTentang
1Peraturan Menteri Perdagangan 1 Tahun 2019PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI
2Peraturan Menteri Perdagangan 3 Tahun 2019PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
3Peraturan Menteri Perdagangan 4 Tahun 2019PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR •
4Peraturan Menteri Perdagangan 5 Tahun 2019PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/ M-DAG/ PER/11/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN